Świetnie!
Email został do Ciebie wysłany ✉️?

Zwróć uwagę, że mail mógł wpaść w folder SPAM lub OFERT.
Do usłyszenia na koncercie online! ??